Zgłoś zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznej pow. 6,5 kW (do 50 kW)

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Ustawy Prawo Budowlane do urządzeń fotowoltaicznych o mocy  elektrycznej większej niż 6,5 kW (poniżej 50 kW) stosuje się obowiązek opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

Art. 56 ust. 1a nakłada obowiązek zawiadomienia organu Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

Przykładowy wzór wniosku Zawiadomienia, wraz z informacją o wymaganych załącznikach:

Skip to content