Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik;
osobiście w Sekretariacie KP PSP w Kraśniku w godz. 7.30-15.30 lub w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 bezpośrednio u Komendanta, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli;
za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/;
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_krasnik@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
faxem na nr 81 826 41 57;
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekretariatem KP PSP w Kraśniku pod nr. tel.  81 825 22 81.

Ważne!
Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga i wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skip to content