Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

Wydanie Zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej
W celu uzyskania zaświadczenia należy:
1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Kraśnik przy ul. Lubelskiej 84 23-200 Kraśnik lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik Nr: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993
Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata 17,00 zł. (*)

(*) Nie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie w celu uzyskania pomocy socjalnej.  Ponadto, w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający ten fakt.

2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej – wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie KP PSP w Kraśniku (II piętro) lub na stronie internetowej KP PSP w Kraśniku http://www.straz.krasnik.pl w zakładce „Załatwianie Spraw –> Zaświadczenie o działaniach ratowniczych”.

3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KP PSP w Kraśniku, ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik (II piętro) bądź za pośrednictwem skrzynki podawczej Epuap (wymagany podpis elektroniczny). Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w KP PSP Kraśnik”. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

4. Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni drogą pocztową, przy czym istnieje możliwość wcześniejszego odbioru osobistego w Sekretariacie Komendy, po wyrażeniu takiej woli.

Podstawa prawna pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

Skip to content