Jednostki OSP

Jednostki OSP powiatu kraśnickiego odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej na jego terenie. Często wspomagają Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Kraśniku przy różnego rodzaju działaniach oraz są siłami tzw. „pierwszego rzutu”, na odległych od Kraśnika terenach powiatu, dzięki czemu działania ratowniczo – gaśnicze mogą zostać podjęte zanim do miejsca zdarzenia dojedzie jednostka zawodowa.

Łącznie w 10 gminach powiatu kraśnickiego funkcjonuje 81 Jednostek OSP

17 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG):

 • OSP Annopol
 • OSP Blinów
 • OSP Boby
 • OSP Dzierzkowice Rynek
 • OSP Dzierzkowice Wola
 • OSP Gościeradów
 • MOSP Kraśnik
 • OSP Olbięcin
 • OSP Rzeczyca Księża
 • OSP Stróża
 • OSP Sulów
 • OSP Szastarka
 • OSP Trzydnik Duży
 • OSP Urzędów
 • OSP Wilkołaz
 • OSP Zakrzówek
 • OSP Liśnik Duży

Poglądowe rozlokowanie jednostek OSP KSRG

rysunek powiatu

Terenem własnego działania jednostek OSP jest teren gminy, w której została utworzona oraz obszar ustalony między wójtami sąsiednich gmin, w porozumieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na teren działania. Dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego terenem działania jest teren powiatu, w którym jednostka ma swoją siedzibę. Swoją działalność Ochotnicze Straże Pożarne opierają na społecznej pracy jej członków czynnych, wspierających i honorowych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki szkoleniom i ćwiczeniom organizowanym przez Państwową Straż Pożarną przy współpracy organów administracji terenowej mogą podnosić swój poziom wyszkolenia.

Skip to content