Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

bryg. mgr inż. Tomasz MICHALCZYK

tel. +48 81 825 22 81

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

st. bryg. mgr inż. Piotr WOJTAN

tel. +48 81 825 22 81

Skip to content