Komórki organizacyjne

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

tel. 81 825 22 81 wew. 24


Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

tel. 81 825 22 81 wew. 25


Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

tel. 81 825 22 81 wew. 31


Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

tel. 81 825 22 81 wew. 26


Sekcja ds. Finansów

tel. 81 825 22 81 wew. 32


Sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych i obronnych

tel. 81 825 22 81 wew. 24


Rzecznik prasowy

tel. 81 825 22 81 wew. 24

mł. bryg. mgr inż. Piotr Michałek


Skip to content