Sala edukacyjna OGNIK

Sala edukacyjna „OGNIK” powstała dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna+”.

„Bezpieczna +” – to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 dla organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, tj. klas I-III.

 

Na realizację projektu w siedzibie KP PSP w Kraśniku wybudowano pomieszczenia przypominające typowe mieszkanie wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla.

W ramach programu przeszkoleni strażacy prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

Skip to content