Obszar chroniony

W styczniu 1999 r., w wyniku reformy administracyjnej, gdy przywrócono powiaty i utworzono 16 dużych województw, powiat kraśnicki – po ponad trzydziestoletniej nieobecności – powrócił na mapę administracyjną Rzeczypospolitej Polskiej (południowy zachód województwa lubelskiego). Jest to jednak powiat zmieniony nie tylko w kształcie terytorialnym, ale głównie w formie ustrojowej. Do lat siedemdziesiątych funkcjonował jako powiat rządowy, obecnie – jako samorządowy. Na terenie województwa sąsiaduje z powiatem janowskim, opolskim i lubelskim. Od zachodu graniczy z województwem świętokrzyskim (powiaty sandomierski i opatowski), natomiast od południa – z województwem podkarpackim (powiat stalowowolski).

Powierzchnia powiatu stanowi 1005,46 km2 i administracyjnie obejmuje swym zasięgiem dziesięć jednostek terytorialnych: miasto Kraśnik, miasto i gminę Annopol oraz gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek.

CIEKI I ZBIORNIKI WODNE

Głównymi rzekami przepływającymi przez teren powiatu są:

 • Wisła – miasto i gmina Annopol
 • Bystrzyca – gmina Szastarka i Zakrzówek
 • Urzędówka – gmina Wilkołaz i Urzędów
 • Wyżnianka – gmina Kraśnik i Dzierzkowice
 • Tuczyn – gmina Gościeradów
 • Sanna – gmina Gościeradów i Annopol

Powiat kraśnicki posiada wiele zbiorników wodnych, szczególnie do celów gospodarczych (hodowli ryb), jednak największym i najbardziej znaczącym jest Zalew Kraśnicki na rz. Wyżnica

 

Największe zbiorniki wodne:

 • Zbiornik retencyjny Kraśnik na rz. Wyżnica
 • Stawy hodowlane na Budzyniu – gmina Kraśnik
 • Staw hodowlany w Dzierzkowicach Krzywiu – gmina Dzierzkowice
 • Stawy hodowlane w Dzierzkowicach Woli – gmina Dzierzkowice
 • Stawy hodowlane w Wólce Szczeckiej – gmina Gościeradów

LASY

Lasy stanowią ok. 20 % obszaru powiatu zajmując powierzchnię blisko 22 tys. ha. Większość to gatunki iglaste – przeważnie sosna pospolita. Resztę stanowią drzewa, takie jak: dąb, olcha, brzoza. Występowanie takiego drzewostanu w II i III klasie wiekowej przyporządkowuje je do II kategorii zagrożeń pożarowych.

Na terenie powiatu występują dwa nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Kraśnik:

 • Leśnictwo Dąbrowa Bór
 • Leśnictwo Mosty
 • Leśnictwo Rudki
 • Leśnictwo Wilkołaz
 • Leśnictwo Wolski Bór
 • Leśnictwo Zwierzyniec

Nadleśnictwo Gościeradów:

 • Leśnictwo Kotówka
 • Leśnictwo Świeciechów
 • Leśnictwo Dąbrowa
 • Leśnictwo Marynopole
 • część Leśnictwa Irena
 • Leśnictwo Borów

SZLAKI KOMUNIKACYJNE I INSTALACJE PRZESYŁOWE

Przez teren powiatu przebiegają ważne drogi krajowe, łączące: Rzeszów z Kuźnicą (przejście graniczne z Białorusią) i Sulejów z Zosinem (przejście graniczne z Ukrainą).

Do głównych tras komunikacyjnych należą:

 • droga krajowa Nr 19
 • droga krajowa Nr 74
 • droga wojewódzka Nr 842
 • droga wojewódzka Nr 833
 • droga wojewódzka Nr 855
 • droga wojewódzka Nr 854
 • droga wojewódzka Nr 824
 • linia kolejowa Nr 68

Przez powiat kraśnicki przebiega linia rurociągu z gazem ziemnym. Trasa przebiegu linii wysokociśnieniowej biegnie przez: Kowalin – Kol. Wyżniankę – Kraśnik – Urzędów i Chodel.

Stacje redukcyjne usytuowane są w następujących miejscowościach powiatu:

Stacje redukcyjne I stopnia:

 • Kraśnik – dzielnica stara
 • Kraśnik – dzielnica fabryczna
 • Spławy
 • Urzędów
 • Wyżnica
 • Trzydnik Mały

Stacje redukcyjne II stopnia:

 • Piaski
 • Kol. Wyżnianka

Rurociąg wykonany jest z rur stalowych i polichlorowinylowych (PCV) o średnicy 700 mm. Roczna ilość gazu ziemnego, jaka jest przesyłana wynosi około 18 000 000 m3. Ciśnienie pod jakim jest tłoczone medium waha się w granicach 25 – 50 atm.

Skip to content