Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Szastarka Stacja

W dniu 18 marca 2022 roku miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA – Rt 2,5/16 Mercedes – Benz Atego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Stacji. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Pańswowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. W dalszej części uroczystości powitano gości oraz dokonano uroczystego poświęcenia i przekazania pojazdu pożarniczego. Aktu przekazania druhom z OSP Szastarka Stacja dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Podkański oraz Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku mł. bryg. Tomasz Michalczyk w obecności posła na Sejm Kazimierza Chomy, Wicestarosty Krasnickiego Pawła Kudrela, Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Szastarka Michała Kosikowskiego oraz zaproszonych gości i druhów OSP. Przekazany samochód marki Mercedes – Benz, wyprodukowany w 2005 roku posiada zabudowane nadwozie pożarnicze do przewozu sześciu strażaków, wyposażenia pożarniczego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W swojej zabudowie posiada zbiornik na wodę o poj. 2500 litrów oraz 250 litrów środka pianotwórczego z autopompą dwuzakresową o wydajności 1600 l/min.Przekazany samochód dotychczas stanowił wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kraśniku i został zastąpiony nowym pojazdem specjalnym. Wszystkim strażakom z OSP KSRG Szastarka Stacja serdecznie gratulujemy pozyskania nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpił wysłużonego Stara 200 (GBA-Rt 2,8/16) z 1980 roku .

Foto: UG Szastarka

Skip to content