Przetarg na dostawę 1 sztuki samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP Kraśnik

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku przeznaczonego do realizacji zadań związanych z walką z Covid 19. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ.

Link do strony postępowania: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl

Skip to content