Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Kraśnik – 2022”

W gm. Annopol przeprowadzono międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Kraśnik – 2022”. Strażacy i pozostałe służby ratownicze ćwiczyły różne epizody, m.in. likwidowanie zagrożeń powodziowych (podnoszenie i uszczelnianie korony wału przeciwpowodziowego przy użyciu dużej ilości ratowników), podejmowanie ludzi z wody oraz poszukiwania człowieka pod wodą (ćwiczenia prowadzone z udziałem specjalistycznej grupy wodno – nurkowej Lublin-4), poszukiwanie zaginionych wędkarzy na rzece Wisła, którzy wypadli z łodzi i utknęli na jednej z wysp, awaria zasilania przepompowni wodnej Opoka, związanej z tym niebezpiecznego podnoszenia poziomu wody i konieczności wypompowania wody ze zlewni przy użyciu pomp wysokiej wydajności (użycie kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Woda i Zalew), poszukiwanie osoby zaginionej w lesie (działania przy użyciu quadów, plutonu ratowniczego Kraśnik oraz sekcji z dużą ilością ratowników). Podczas epizodów, organizatorzy dodatkowo wprowadzali dodatkowe elementy zaskoczenia i podgrywki wymagające zmiany lokalizacji wybranych ćwiczących na inne odcinki bojowe.
Ćwiczenia wizytowane były m.in. przez Z – ce Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasza Podkańskiego, Andrzeja Rollę -Starostę Kraśnickiego oraz Mirosława Gazdę – Burmistrza Annopola. W ćwiczeniach brały także udział służby kryzysowe Starosty Kraśnickiego i Burmistrza Annopola, Zarządu Zlewni Stalowa Wola (Wody Polskie) oraz Policja.

Skip to content