Pomoc obywatelom Ukrainy przez OSP

Poza siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku uchodźcy z objętej wojną Ukrainy znaleźli schronienie także w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kraśnickiego. Jednostki OSP w Szastarce Stacji i Rudniku Pierwszym przyjęły do swojej siedziby łącznie 31 osób, inne wybrane i przygotowane remizy strażackie w powiecie kraśnickim pozostają w gotowości do udzielenia pomocy i schronienia uchodźcom.

Skip to content