Nowy pojazd rozpoznawczo-ratowniczy

Kolejny nowy samochód w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku. Samochód Rozpoznawczo – Ratowniczy SLRr Ford Ranger 4×4, zakupiony za kwotę 185.200,00.

Zakup dokonany z udziałem środków WFOŚiGW w Lublinie, Funduszu Wsparcia PSP oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Skip to content